Regulamin

Regulamin Sklepu internetowego 3RD-POLE

I INFORMACJE OGÓLNE

Właścicielem sklepu internetowego www.shop.3rd-pole.com jest:
3RD-POLE Tomasz Matuszczyk
Sierosławice 18
46-220 Byczyna
NIP: 969-132-69-66
numer konta bankowego w ING Banku Śląskim: 09 1050 1171 1000 0091 0357 6287.

Sklep shop.3rd-pole.com, zwany w dalszej części tego regulaminu Sklepem, prowadzi sprzedaż towarów, w szczególności własnych produktów, za pośrednictwem internetu. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, dobrowolnym dokonaniem zakupu zamówionego towaru oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez 3RD-POLE danych osobowych Kupującego, do celów związanych z realizacją zamówienia.

II. ZASADY ZAMAWIANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

Zamówienia można składać poprzez:

 • stronę www.shop.3rd-pole.pl, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok*;
 • e-mail: sklep@3rd-pole.com.pl, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok;
 • telefonicznie, pod numerami: +48 506935278 i +48 501261808, w dni robocze w godzinach 10:00 do 16:00.

*Wyjątkiem są sytuacje, kiedy sklep zostaje czasowo zamknięty lub jego funkcje są ograniczone (np na czas prowadzonych prac konserwacyjnych lub administracyjnych).

Procedura sprzedaży wygląda następująco:

 • Klient wyraża wolę dokonania zakupu wybranych przez siebie produktów poprzez dodanie ich do Koszyka, wybranie formy płatności i dostawy (włącznie z podaniem poprawnego adresu dostawy) oraz potwierdzenie zamówienia.
 • 3RD-POLE w dniu złożenia zamówienia przez Klienta lub w następnym dniu roboczym potwierdza dostępność wybranych produktów lub informuje Klienta czy i kiedy wybrane produkty będą dostępne.
  Chwila potwierdzenia dostępności produktów przez Sklep jest chwilą zawarcia umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Klientem a firmą 3RD-POLE.
  W przypadku braku części lub wszystkich zamówionych produktów Sklep poinformuje Klienta o braku lub zaproponuje inne, dostępne produkty. Wówczas Klient może podjąć decyzję o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie części lub całości zamówienia), a chwilą zawarcia umowy kupna-sprzedaży jest potwierdzenie przez Sklep ustalonego z Klientem sposobu realizacji zamówienia.
 • Następnie:
  • w przypadku zamówień opłacanych przelewem bankowym:
   Klient dokonuje płatności na konto bankowe Sklepu (w pełnej kwocie, włącznie z kosztami dostawy, podając w tytule przelewu numer zamówienia), a Sklep wysyła zamówienie po zaksięgowaniu wpłaty. lub
  • w przypadku zamówień opłacanych za pobraniem – Sklep kompletuje i wysyła zamówienie, a Klient opłaca je odbierając przesyłkę, lub
  • w przypadku zamówień odbieranych osobiście, Sklep kompletuje zamówienie i potwierdza Klientowi, że zamówienie jest gotowe do odebrania, po czym Klient lub osoba przez niego wskazana odbiera zamówienie w siedzibie 3RD-POLE lub innym, umówionym ze Sklepem miejscu. W przypadku odbierania zamówienia przez osobę wskazaną przez Klienta, Klilent musi odpowiednio wcześniej poinformować Sklep o tym fakcie, a osoba odbierająca produkty musi mieć przy sobie dowód tożsamożci oraz znać numer zamówienia.

Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 13.00,  w soboty, niedziele i święta, mogą być rozpatrywane kolejnego dnia roboczego. Realizacja zamówień następuje w ciągu maksymalnie 48 godzin od momentu ich potwierdzenia lub skompletowania wszystkich zamówionych produktów.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 3RD-POLE zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu do osób, które nie ukończyły 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

W przypadku zamówień wysyłanych poza granice Polski, akceptujemy wyłącznie płatność przelewem.

W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od daty potwierdzenia przez sprzedawcę dostępności zamówionych towarów nie zostanie uregulowana płatność lub w przypadku odbioru osobistego produkty nie zostaną odebrane, Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany wcześniej.

W przypadku zamówienia zapłaconego, gdy sklep nie jest w stanie zrealizować zamówienia w całości, Sklep informuje Zamawiającego o tym fakcie. W przypadku rezygnacji z brakującej pozycji lub z całego zamówienia, 3RD-POLE zwraca przedpłaconą kwotę na podane przez Zamawiającego konto bankowe.

W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba produktów. W przypadku wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży, Sklep zastrzega sobie prawo korekty i wysłania niepełnego zamówienia bądź anulowania zamówienia po poinformowaniu o tym klienta.

W przypadku korzystania z voucherów, czyli kodów rabatowych, podarunkowych lub promocyjnych, Zamawiający wpisuje kod w przeznaczonym do tego oknie w Koszyku. System Sklepu automatycznie nalicza rabat (kwotowy lub procentowy) lub dodaje do zamówienia produkt będący prezentem.
W zależności od typu posiadanego kodu może być on podzielny (istnieje możliwość wykorzystania go po części w więcej niż jednym zamówieniu) lub niepodzielny (można użyć go tylko jeden raz, a niewykorzystana część przepada). Sklep nie dokonuje zwrotu pieniędzy za niewykorzystany lub wykorzystany tylko częściowo voucher, nie ma też możliwości zamiany prezentów na inne produkty lub zwrotu za nie pieniędzy.

Na czas, po jakim zamówione produkty trafiają do rąk Klienta składa się czas realizacji zamówienia oraz:

 • w przypadku zamówień wysyłanych: czas, jaki jest potrzebny dostawcy (Poczcie Polskiej / firmie kurierskiej) na dostarczenie przesyłki pod wskazany przez Kupującego adres, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze,
 • w przypadku zamówień odbieranych osobiście: czas, jaki jest potrzebny Klientowi na odebranie produktów.

Wszystkie ceny podane na stronie internetowej shop.3rd-pole.com są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

Do każdego zamówienia wystawiane jest potwierdzenie zakupu. Fakturę VAT wystawiamy na indywidualne życzenie osoby zamawiającej.
Klient może anulować złożone zamówienie telefonicznie bądź e-mailowo pod adresem sklep@3rd-pole.com do momentu przyjęcia zamówienia przez Sklep i potwierdzenia go Klientowi.

IV. ZWROT I WYMIANA TOWARU

Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” Konsument, może odstąpić od umowy i zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie bez podania przyczyny, w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki.

W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Wraz z odsyłanym towarem, Klient jest zobowiązany zwrócić wszelkie produkty, które otrzymał gratisowo, oraz potwierdzenie zakupu. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni kalendarzowych.

W przypadku zwrotu towaru prosimy odesłać towar wraz z pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań na adres: 3RD-POLE Tomasz Matuszczyk, Sierosławice 18, 46-220 Byczyna.
W w/w piśmie muszą znaleźć się dane Klienta, włącznie z podaniem rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot wpłaconych środków.

Należność za odesłany towar zostanie zwrócona przez sprzedawcę przelewem na wskazane konto bankowe klienta w ciągu 7 dni.

V. REKLAMACJE

Sklep, zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu cywilnego (art. 556- 576, Dz.U. 18 maja 1964 Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami), i Ustawy z dnia 27-07-2002 r o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dziennik Ustaw z dnia 5 września 2002 r. Nr 141 poz. 1176 ), rozpatruje reklamacje w terminie do 2 lat od daty zakupu artykułu.

Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu niezgodności towaru z umową, gdy sprzedana przez niego rzecz jest dotknięta wadą (wada – zmniejszająca wartość rzeczy, użyteczność rzeczy, gdy rzecz nie ma właściwości, o których było napisane w serwisie Sklepu, gdy rzecz wydano w stanie niezupełnym, niekompletnym), a w chwili zawarcia umowy Kupujący o niej nie wiedział. Warunkiem zachowania prawa do skorzystania z reklamacji, jest pisemne zawiadomienie o wadzie w terminie do 2 miesięcy od daty jej wykrycia.

Wybrane produkty objęte są całościową lub częściową dożywotnią gwaracją. Szczegóły tych gwarancji każdorazowo opisane są na podstronie produktu. W przypadku wykrycia wad produktu objętego taką gwarancją Klient ma prawo wymienić go na nowy, nieuszkodzony produkt, lub – w przypadku jego niedostępności – na nowy model produktu lub inny produkt lub produkty wybrane przez Klienta, o cenie sprzedaży równej cenie sprzedaży reklamowanego produkt w dniu jego zakupu przez Kienta.

Z tytułu niezgodności towaru z umową Kupującemu przysługuje prawo do: odstąpienia od umowy, obniżenia ceny, wymiana wadliwej rzeczy na inną, bez wady, usunięcia wady. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamowanego produktu, wraz z wymaganymi dokumentami.

O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony mailowo, telefonicznie lub pisemnie. Gdy reklamacja zostanie uznana, w pierwszej kolejności zostanie dokonana nieodpłatna naprawa i towar zostanie dostarczony klientowi z powrotem na koszt Sklepu. Jeśli naprawa okaże się niemożliwa lub będzie wymagała nadmiernych kosztów albo jeżeli Sklep nie zdoła uczynić zadość żądaniu Klienta w odpowiednim czasie – towar zostanie wymieniony na nowy.

Koszty związane z dostarczeniem reklamowanego towaru do Sklepu pokrywa Klient.

Sklep nie przyjmuje przesyłek z reklamowanymi produktami wysyłanych za pobraniem.

VI. POZOSTAŁE USTALENIA

Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883). Zgodnie z tą ustawą, Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

3RD-POLE zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail). Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta wzakładce Regulamin nastronie shop.3rd-pole.com. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przy składaniu zamówienia.

Pomimo dołożenia wszelkich starań, by zamieszczone na stronie internetowej shop.3rd-pole.com opisy produktów były zgodne ze stanem faktycznym, nie gwarantujemy, że nie zawierają błędów lub braków, które nie mogą stanowić podstawy do roszczeń. Dlatego w razie jakichkolwiek wątpliwości, prosimy przed złożeniem zamówienia o kontakt mailowy pod adresem sklep@3rd-pole.com.

W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

has been added to your cart.
Do kasy